Ko Matariki te whetū hei arataki e
A tutuki noa ki te mutunga
Puritia ngā tohutohu o te wā
Kia manawanui, kia rangimarie.
                        Na Tuini Ngāwai

English version

Kua tau mai a Matariki me ngā tohu o te wā. He wā ki te whakanui, he wā ki te whakamihi. Otirā, he wā ki te kohi i ngā wawata katoa hei aronga nui mō ngā tau kei te heke mai. Ka tuku i ngā tini mate kia whetūrangitia. Ka tahuna te ahi, kia rongo i te hautapu o Matariki. Ka whakatātare i ngā kāhui whetū me ngā tohutohu katoa, kia pai ai te whakarite i te tau e heke mai nei. Tihei mauri ora!

Ko Matariki te ingoa o tētahi kāhui whetū e mōhiotia ana ko ‘Pleaides’. Koia tētahi kāhui whetū e tino kitea ana i te wā o Hinetakurua. I tēnei wā o te tau ka titiro whakatātare ki a ia, kia mārama pai ki ngā tohu o te tau e heke mai nei, kia noho ki te wānanga me te whakamahere i te āpōpō.

Nō reira, he wā pai tēnei ki te whai whakaaro ki ngā tutukitanga o te tau kua hipa, me ngā wawata o te tau e heke mai nei. He aha rā ngā tini wawata e iri ake nei ki runga i a Matariki i tēnei tau?

Kātahi ka whakaturengia i Te Ture mō te Hararei Tūmatanui o Te Kāhui o Matariki 2022. Arā, mō tētahi rā i ia tau ka mānawatia a Matariki, te mātahi o te tau, e te katoa o te motu. E toru ngā mātāpono matua o te ture nei; ko te whakamaharatanga, te whakanui, me te titiro ki tua. He wā ki te whakatātare i ngā āhuatanga o te tau kua hipa, engari he wā hoki ki te āta whakarite tātou mō ngā kaupapa kei mua i te aroaro.

Ko tētahi āhuatanga i pā nei ki a tātou e noho marumaru ana, ko te manaaki i te whānau. Mē ahatia mēnā ia he taumaha te taha ahumoni, me ngā kohikohinga mō te wā o te whakataanga? Kāti ake, he wā pai a Matariki ki te wānanga i te taha ahumoni, me te whakamahere i tētahi huarahi e tautoko ake ai i tō tātou noho āhuru, manaaki i te whānau.

Engari, ēhara i te mea he ngāwari te huarahi. Ki te whakaaro tātou ki ngā nama me ngā moni taurewa kei te utua tonutia, he aha ētahi rautaki whakatutuki i ēnei nama katoa, kia ea? Kei a Sorted ētahi rauemi pai hei āwhina i a tātou ki te whakarite i tētahi mahere ahumoni pai, arā ko ngā puka tātaki, ko te rangitaki, me ētahi taputapu tuihono pērā i te whakatau whāinga (goal planner), whakarite rautaki (budgeting tool), whakamahere nama (debt calculator).

I a tātou e titiro whakatātare ki a Matariki me ōna tohu katoa, me pērā hoki tātou ki tā tātou taha ahumoni. He aha tātou e aro pērā ai? He tiaki i a tātou anō mō te anamata, he tiaki hoki i te oranga o te motu whānui.

E hoki ana ki ngā kupu āki o tō tātou kōkā, a Tuini. Kia puritia ngā tohutohu o te wā. Ko ngā tohu nei e arataki ana i a tātou. Kia manawanui, kia rangimarie.

Comments (0)

No one has commented on this page yet.