Ko Matariki tō tātou tauhou Māori, he wā motuhake tēnei i te maramataka Māori hei whakanui, hei arotake, hei huritao hoki. He wā kia whai whakaaro, rapu whāinga hou, te whai māramatanga mai i tērā tau hei tūāpapa mō ngā mahi hou.

Matariki is our Māori New Year, a special time in the Māori calendar to honour, to review, to reflect. A time to slow down, to change gear, to gain the insights from the last year to build on in the new.

I a tātou e titiro ana ki tō tātou āhua noho – otirā te āhua noho me te pūtea – he aha tērā e whakaawe ana i a tātou ki te anga ki te pae tawhiti, me te whai i ngā kōwhiringa toitū ake?

As we look at the way we live – and even the way we live with money – what can inspire us to look long term and make more sustainable choices?

Ko te mātauranga Māori te mātāmua – Māori knowledge to the fore

Ko Matariki te wā e mātāmua ai te mātauranga Māori i te pae ā-motu, ki tētahi kaupae i uaua ai te kakenga i ētahi atu wā. Ka kawea tātou ki Te Ao Māori e Matariki i ngā huarahi mīharo – mā te kōkōrangi, mātai hauropi, whakaaro me te whakamahere rautaki.

Matariki is a time when mātauranga Māori, Māori knowledge, comes to the fore on the national stage with a prominence it usually has to struggle to achieve. Matariki takes us into te ao Māori, the Māori world, in wondrous ways – through astrology, ecology, strategic thinking and planning.

Ka aumihitia te hunga kua riro, me te mārama anō koinei te wā ka whetūrangitia ō rātou wairua, hei tohu maharatanga ki a tātou i a rātou e tīrama mai ana i te pō, kei konei tonu rātou.

We acknowledge those who have passed, and understand that this is a time when their wairua, their spirits, transcend into stars, forever reminding us in their illumination in the night sky of their presence with us.

He maha ngā tohunga rongonui e tuku here kore ana i ō rātou mōhiotanga i tēnei wā, i runga i te tūmanako ka tipu haere, ka raungāwari hoki tātou i tēnei wā. Kia mōhio ake tātou ki ngā iho matua o ngā pānga ki a Papatūānuku, ā, kia raungāwari ake tō tātou tiaki i taua mātauranga.

Many prominent experts make their knowledge freely available at this time, in the hope that we may all grow a little wiser and softer. Wiser in the ways of knowing about what is happening to our mother earth and softer in our caring guardianship of that knowledge.

Kia anga ki te mano tau, ko te toitūtanga te pūtake o te rautaki Māori: te noho tapatahi ki a Papatūānuku.

Looking out a thousand years, Māori strategic planning has sustainability at its heart: living in integrity with Papatuanuku, mother earth.

He taonga a Matariki, te whetū arataki – Matariki is a taonga, a treasure

He wā anō ko te āhua nei e kōkiritia ana tātou ki tētahi anamata hangarau i poua ki te mata rorohiko me ōna ata mariko. E taunga ana ngā kōhungahunga ki te ao matihiko, te mareti i ngā papa karaehe, e tāria ana he whakautu. Ina taiohi rātou, ko te āhua nei ka ruarua ake ngā momo tipu, kīrehe hoki i tō tātou ao, e whakapaua nahahatia ana e tātou.

Sometimes life seems to be rushing us towards a screen-based future of technology and virtual realities. As time goes by and we are all swiping away, locked on our screens, there will likely be fewer species of flora and fauna living on a planet that we are systematically exhausting.

Ka wātea whānuitia tonu te waimāori? Ka kite tonu tātou i ngā kaupeka tau pēnei i a tātou e kite ana ināianei? Māna, e hangaia ana he ao takurua-kore e te mahana haeretanga o te ao?

Will water still be freely available? Will we recognise the seasons as we currently do? Or is climate change creating a winterless world?

Ehara te hanganga-tangata i te mokopakihi hauropi whaimana!

Man-made is not always an ecologically accredited trademark!

Nō reira, he taonga a Matariki, he whetū arataki – he tānga manawa mai i te ao hurihuri o te tangata. He wā a Matariki e noho whakaiti anō ai tātou, e noho teina anō ai tātou, ki ngā hapori ora o te ao.

Matariki is a taonga, a star that guides us – allowing respite from the frenetic pace humanity is operating at. Matariki is a time to get over ourselves as a species and to take our place humbly as part of the living communities that together make up planet Earth.

Te Ara Ahunga Ora

Ko te tira e taituara ana i a Sorted e whānau hou ana hei rōpū whakahaere i tēnei Matariki anō hoki!  Nā te arotake i tō mātou moemoeā me te whāinga matua, kātahi anō ka tutuki i a mātou te mahi whai tohu hou.

The team behind Sorted is in the midst of renewal as an organisation this Matariki too! Having reviewed our vision and mission, we have just completed a rebranding exercise.

Hei te wiki e tū mai nei, ka whakarewaina tō mātou ingoa Māori hou, tohu hou hoki. Mai i te 1 o Hūrae ka mōhiotia ai mātou ko 'Te Ara Ahunga Ora Retirement Commission', he ingoa e whakaatu ana i te hauora me te oranga whānui, otirā ko te oranga ahumoni tētahi wāhanga.

Next week we will launch our new Māori name and branding. From 1 July the Commission for Financial Capability will be known as Te Ara Ahunga Ora Retirement Commission, a name speaking to the broad view of health and wellbeing, of which financial wellbeing is a part.

Ahu whakamua, ka mārama ake te whakaatu o ā mātou mahi ki ngā āheinga ka hangaia i raro i Te Tiriti o Waitangi – tae atu ki te mahi motuhenga i roto i Te Ao Māori. Ka taea pea te kī ake, e ngana tonu ana mātou ki "Te whai hua - kia ora"!

Moving forward our work will speak more clearly to the opportunities the Treaty of Waitangi creates – including working more authentically within te ao Māori. I guess you could say we have been ‘getting sorted’!

 

Dr Kathie Irwin (Ngāti Porou, Rakaipaaka, Ngāti Kahungunu) is Kaihautū at Te Ara Ahunga Ora, where she upskills the Sorted team in te ao Māori and helps us grab the best of both worlds. She helps drive improvements in retirement outcomes for Māori, and imbues our work with te ao Māori so that we champion the Treaty of Waitangi, support diversity and inclusion, and implement Māori strategies to create positive change.

Comments (0)

No one has commented on this page yet.