He wā ki te kōkiri i ētahi mahi, he wā hoki ki te whakarerekē. He wā ki te whakanui i ngā hauhakenga, heoi anō he wā hoki ki te pokapoka i te whenua mō ngā kākano hou o te tau e tū mai nei.

It’s a time of action, a time for change. It’s a time to celebrate the harvest, but also a time to prepare the ground for new plantings in the coming year.

Matariki, koirā hoki te ingoa o tētahi kāhui whetū e mōhiotia ana ko ‘Pleiades’. He kāhui whetū tērā nō ētahi atu kāhui whetū e tino pātata ana ki tēnei ao, he kāhui hoki tēnei e kitea ngāwaritia ana – ka tau te mauri i te mōhio ake e mātakitaki ana ērā whetū i a tātou. Kia mahuta ake ai rātou i ia takurua, e tohu ana rātou i ētahi tīmatanga hou.

Matariki, of course, is also the name of the group of stars also known as the Pleiades. It’s among the closest star clusters to Earth and one of the easiest to see – it’s comforting to think of those stars watching over us. When they rise each winter, they mark new beginnings.

Nō reira, i a tātou ka titiro whakamua ki te tau hou i tēnei wā o Matariki, he tau, pēhea nei, te tau e tū mai nei?

So as we look to the year ahead this Matariki, what sort of year will it be?

 

He wā tēnei hei arotake i ā tātou pūtea, he wā hoki hei whakatakoto i ētahi rautaki kia pai ake ai te wairua ā tērā tau, tēnā i te momo e rangona nei. Koinei te wā e whakaae ai tātou ki ētahi o ngā mea tē taea te whakatutuki, ki te whakapaipai hoki i ngā kāpata ā-pūtea.
Ko ngā moni tārewa, hei tauira. Tokomaha tātou e noho nama tonu ana, ā, ko te reo tēnei o aku wheako i ahau ka kī ake, i ētahi wā he taumaha te waha i ērā momo pīkautanga. Ka tata ake rānei tātou ki Te Korokoro-o-Te-Parata, ka māmā iho ai rānei ērā pīkautanga i te rewanga anō o Matariki, ā tērā tau? Ē, mā te aha i tērā hei momo iti kahurangi mā te tangata.

It’s an opportunity to take stock of our finances and take steps to make sure that this time next year, we’re in a more positive situation. It’s time to face up to some of the things we haven’t been able to accomplish and clean out the financial closet. Take debt, for example. So many of us are carrying a lot of debt, and I speak from experience when I say it can be heavy at times. Will we slide further backwards, or will we find ourselves with our debt reduced when Matariki rises next year? Now that’s worth aspiring to.

Mehemea kāore anō koe kia whakamātau atu, e taea ana e tā mātou tātaitai moni tārewa te kimi i ētahi huarahi tere e puta ai koe i aua pōrarurarutanga.

If you haven’t tried it yet, our debt calculator can chart the quickest way out.

I ngā wā o Matariki, whakanuia ai e tātou ngā mea kei a tātou, me ngā kaha hoki me whakapau e tātou. He rawe tēnei wā ki te whakarite whāinga, ki te whakatakoto rautaki mō ā tātou pūtea, me te mātua mōhio e rere ana aua pūtea ki ngā wāhi e tūmanakotia ana. Pēnei i te āta whakariterite i te māra kia matomato ai te tupu o ētahi hua e whāngaia ai te whānau katoa.

During Matariki, we acknowledge what we have and what we have to give. It’s a perfect time to set goals, make plans for our money and make sure it’s flowing where we need it to. Kind of like making sure the garden is able to grow enough to feed the whole whānau.

Nō reira, kia harikoa i roto i ngā whakanuitanga, me ngā tīmatanga hou. Waiho iho mā tēnei whakataukī Māori e whakakōpani ake i ēnei kōrero āku:

Mā te whakaatu, ka mōhio
Mā te mōhio, ka mārama
Mā te mārama, ka ora ai tātou

So enjoy the celebrations and the new beginnings. I’ll sign off with this fantastic Māori proverb:

When we are shown, we come to know
When we know, we come to understand
When we understand, we all achieve wellness

Mā ngā kanohi hōmiromiro o Matariki tātou katoa e manaaki i roto i te tau e kainamu mai nei, i a tātou ka pakanga kia pai ake ai tā tātou noho – mō tātou ake, mō ērā hoki e karapoti ana i a tātou.

May the starry eyes of Matariki above watch over us in the coming year as we find ways to better our situations – both for ourselves and all those around us.

Comment (1)

Gravatar for fisechko.ok9

fisechko.ok9

3:20am | 5 Feb 2019

I do not trust you