Ko Matariki te whetū hei arataki e
A tutuki noa ki te mutunga
Puritia ngā tohutohu o te wā
Kia manawanui, kia rangimarie.
                        Na Tuini Ngāwai

Matariki is the star that guides us
To pursue our aspirations to fruition
Take heed of the signs before us
(So that we may) be resolute and at peace
                         by Tuini Ngāwai

Kua tau mai a Matariki me ngā tohu o te wā. He wā ki te whakanui, he wā ki te whakamihi. Otirā, he wā ki te kohi i ngā wawata katoa hei aronga nui mō ngā tau kei te heke mai. Ka tuku i ngā tini mate kia whetūrangitia. Ka tahuna te ahi, kia rongo i te hautapu o Matariki. Ka whakatātare i ngā kāhui whetū me ngā tohutohu katoa, kia pai ai te whakarite i te tau e heke mai nei. Tihei mauri ora!

Matariki has risen, bringing with it many signs for the year. This is a time to acknowledge and appreciate the many gifts of the past year, but also a time to look forward to the coming year. It is a time to send off our loved ones to sit in the sky as stars. A time to share our harvest, offering the first fruits of the year to the heavens. A time to study intently the myriad of stars and their many signs, to prepare for the year ahead. Tihei mauri ora!

Ko Matariki te ingoa o tētahi kāhui whetū e mōhiotia ana ko ‘Pleaides’. Koia tētahi kāhui whetū e tino kitea ana i te wā o Hinetakurua. I tēnei wā o te tau ka titiro whakatātare ki a ia, kia mārama pai ki ngā tohu o te tau e heke mai nei, kia noho ki te wānanga me te whakamahere i te āpōpō.

Matariki is a constellation of stars known also as Pleaides. It is a constellation that is clearly seen during winter. It is the perfect time to observe the signs intently, so that we may understand what the year ahead may look like and plan, indeed prepare, for the future.

Nō reira, he wā pai tēnei ki te whai whakaaro ki ngā tutukitanga o te tau kua hipa, me ngā wawata o te tau e heke mai nei. He aha rā ngā tini wawata e iri ake nei ki runga i a Matariki i tēnei tau?

Matariki is the perfect time to reflect on the many challenges and successes of the previous year, and to also plan for the many opportunities that lie ahead. What are the aspirations that we can plan for during this time of Matariki?

Kātahi a Aotearoa ka noho marumaru hei ārai atu i ngā āhuatanga kino nei o te huaketo COVID-19. Arā noa atu ko ngā taumahatanga o taua wā. Nō reira he take nui te whakatairanga i te āhurutanga o te wā nei, me te aro whakamua ki te oranga o te iwi, otirā o te motu.

As a nation we have come together to protect each other during the COVID-19 pandemic. Though it is a difficult time, it has demonstrated our ability to support each other and ensure the collective wellbeing of our people, and the nation.

Ko tētahi āhuatanga i pā nei ki a tātou e noho marumaru ana, ko te manaaki i te whānau. Mē ahatia mēnā ia he taumaha te taha ahumoni, me ngā kohikohinga mō te wā o te whakataanga? Kāti ake, he wā pai a Matariki ki te wānanga i te taha ahumoni, me te whakamahere i tētahi huarahi e tautoko ake ai i tō tātou noho āhuru, manaaki i te whānau.

One of the observations made during this time has been the common nature of people to look after each other. I wonder how could we use this observation to support our understanding of financial capability and how to plan ahead for retirement? Matariki is the perfect time to discuss our financial wellbeing and set a course that will put us all in the best position for us and our families in the future.

Engari, ēhara i te mea he ngāwari te huarahi. Ki te whakaaro tātou ki ngā nama me ngā moni taurewa kei te utua tonutia, he aha ētahi rautaki whakatutuki i ēnei nama katoa, kia ea? Kei a Sorted ētahi rauemi pai hei āwhina i a tātou ki te whakarite i tētahi mahere ahumoni pai, arā ko ngā puka tātaki, ko te rangitaki, me ētahi taputapu tuihono pērā i te whakatau whāinga (goal planner), whakarite rautaki (budgeting tool), whakamahere nama (debt calculator).

However, it is not an easy journey, by far. If we think about our current costs of living or the debt we carry, what are some strategies to ensure that we can meet those financial obligations? Sorted provides a useful range of guides, blogs and tools to help you to build a good financial plan, including a goal planner, a budgeting tool and a debt calculator.

I a tātou e titiro whakatātare ki a Matariki me ōna tohu katoa, me pērā hoki tātou ki tā tātou taha ahumoni. He aha tātou e aro pērā ai? He tiaki i a tātou anō mō te anamata, he tiaki hoki i te oranga o te motu whānui.

So as we take the time to study Matariki and the signs it brings, we should also take the time to study and plan for our financial future. Why is this important? Because it will help us to prepare for what lies ahead, and for the wellbeing of us all.

E hoki ana ki ngā kupu āki o tō tātou kōkā, a Tuini. Kia puritia ngā tohutohu o te wā. Ko ngā tohu nei e arataki ana i a tātou. Kia manawanui, kia rangimarie.

And as our kōkā Tuini reminds us, let’s take hold of the many signs before us. Signs that will guide us to be resolute and to be at peace.

Comments (0)

No one has commented on this page yet.